NEMZETKÖZI PROJEKTJEINK

CULTURECOVERY – a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. nemzetközi konzorciumban fejlesztette az ökomúzeumok szolgáltatásait

A Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. az INTERREG Central Europe Program keretében vett rész a CULTURECOVERY projekt megvalósításában. A 2020. június 30-án záruló projekt abból indult ki, hogy a nemzeti és UNESCO örökségekhez tartozó közép-európai kulturális attrakciók legtöbbje nem veszi figyelembe a fenntarthatóság szemléletmódját, amely azok megóvásához és kezeléséhez szükséges. 

A szellemi kulturális örökségek, mint a hagyományok, még jobban kivannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért a CULTURECOVERY projekt olyan ökomúzeumokra összpontosít, amelyek rendelkeznek annak lehetőségével, hogy megóvják az emberek és a földrajzi helyek identitását.

A közel hároméves projekt célja az volt, hogy az ökomúzeumok vezetőinek és működtetőinek kapacitás- és tudásfejlesztését segítse, úgy, hogy a szellemi kulturális örökség megőrzésével és értékesítésével kapcsolatos stratégiákat és cselekvési terveket dolgoz ki. Továbbá a projekt innovatív megoldásokat alakított ki a szellemi kulturális örökségek széles közönség számára történő bemutatására.  A projekt továbbá ösztönözte az állami és a magánszektor közötti szoros együttműködést.

A partnerség egyrészt az alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazva tesztelte a turisztikai célú fejlesztések lehetőségeit. Ezeken túl az együttműködés és a helyi közösségek bevonására is nagy figyelmet fordított.

A projekt eredményeiről bővebb információ kérhető Pörgye Krisztina projektmenedzsernél a porgyek@gmail.com címen, illetve a www.velenceitavihajozas.hu oldalon, valamint a projekt weboldalán: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html.

 

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

The project is co-funded by the European Union under the Interreg Central Europe Programme.

 

A KDRIÜ Nonprofit Kft. a vidéki vállalkozások szolgálatában

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Rural SMEs projekt keretében regionális akciótervet készített, melynek célja, hogy konkrét cél- és eszközrendszert adjon a régióban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára.

A regionális Akcióterv hármas fókuszú. Célozza a vidéki vállalkozások együttműködéseinek ösztönzését, a társadalmi vállalkozások kapacitás fejlesztését, továbbá a fiatal vállalkozók ösztönzését. Az akcióterv készítése során szakmai beszélgetésekre is sor került, melyek a régió eltérő fejlettségű térségeiben, így a Balaton-Felvidéken és Fejér megyében zajlottak. A beszélgetések célja az Akcióterv tartalmának megvitatása volt.

Az Ügynökség munkatársai az Akciók megvalósítása során 2019. júliustól további szakmai találkozókat is terveznek, melyekre várják az érdeklődő vidéki vállalkozások képviselőit. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen Bennünket!

www.kdriu.hu; https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/; https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam

társfinanszírozásával valósul meg.

 

The project is co-funded by the European Union.

 
   

 

 

STORIE PROJEKT

STORIE projekt – a vidéki vállalkozások ismereteinek a fejlesztése

Az Erasmus+ programból támogatott STORIE projekt célja 2018-2020 között a turizmusban és kapcsolódó szektorokban működő vidéki vállalkozások versenyképességének javítása. A STORIE online képzési felületet hoz létre és irányelveket határoz meg a vidéki vállalkozások képességeinek és tudásának fejlesztésére, célja a kulturális és szellemi örökségre alapozott fenntartható turisztikai termékek fejlesztésének a támogatása.

A projekt partnerségében 5 EU tagországból – Horvátországból, Ciprusról, Magyarországról, Litvániából és Spanyolországból – összesen 7, a vidéki turizmusban, képzési területen, tanácsadásban és kutatásban működő szervezet vesz részt. A project koordinátora a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Miért fontos?

A vidéki turizmus mintegy 1 millió embert foglalkoztat közvetlenül és közvetetten az Európai Unióban. A vidéki turizmus fejlesztése megállíthatja az elvándorlást a vidéki térségekből, segíti a környezetvédelmet, támogatja a tradicionális szakértelem megőrzését: fontos eszköz a kulturális és szellemi örökség megőrzésében és népszerűsítésében és jelentős számú helyi lakos és odalátogató életét teheti gazdagabbá. 

Ugyanakkor a kis vidéki vállalkozások számára szükséges a fejlődés a hatékonyabb marketing, az erősebb helyi együttműködés és a termékfejlesztés területén annak érdekében, hogy képesek legyenek az adott térség értékes egyedi adottságaira építve életre szóló élményt adni a turistáknak.

Csatlakozzon a kutatásunkhoz!

A projekt első lépése a vidéki vállalkozások képzési igényeinek a felmérése. A felmérés során a vidéki turisztikai szolgáltatók képzési szükségleteit mérjük fel, a minél eredményesebb STORIE képzési program fejlesztése érdekében.

Kérjük, hogy vegyen részt a kutatásunkban. Minél több véleményt kapunk vissza, annál hatékonyabban tudjuk a képzési programunkat kialakítani.

Kérjük kattintson  IDE az online kérdőív kitöltéséhez.

Tudjon meg többi a STORIE projektről

Kérjük, lépjünk velünk kapcsolatba és kövessen minket a Facebook-on!

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

HÍRLEVELÜNKET ITT OLVASHATJA.

EFF Tourism projekt

EFF Tourism projekt 1. hírlevele ITT olvasható.

EFF Tourism projekt 2. hírlevele ITT olvasható.

EFF Tourism projekt 2. tájékoztató anyaga ITT olvasható.

EFF Tourism projekt 3. hírlevele ITT olvasható.

 

L’AQUA projekt

L’AQUA

A „L”AQUA” projekt a vízhez (folyókhoz, tavakhoz, mocsarakhoz stb.) kötődő kulturális örökségre, ezen belül is a helyi legendákra és történetekre alapozva fejleszt nemzetközi turisztikai szolgáltatást, 11 partnert bevonva 8 európai országból (Ciprus, Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Magyarország, Észtország, Németország). A célja 8 országot lefedő olyan transznacionális, minőségi termék és útvonal fejlesztése, ahol a víz és a vízhez kapcsolódó tevékenységek földrajzi és/vagy történelmi okokból jelentős szerepet játszanak. A projekt központjában a vízhez kapcsolódó mesék, mítoszok, legendák, szokások állnak, ezekre építve a turisztikai vállalkozások bevonásával a környezet védelme és fenntartható fejlesztése a cél.

A L’AQUA projekt tagjai hisznek abban, hogy a kulturális örökség ugyanarra a figyelemre érdemes, mint az épített örökség, ugyanúgy segít a helyi közösségek megőrzésében. A hasonló kulturális örökségek hasznosítása kevéssé megoldott, szemben az épített örökséggel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezen a területen a turisztikai szolgáltatás- és termékfejlesztésnek még jelentős lehetőségei vannak, amelyeket ha sikerül jól kihasználni, akkor a helyi közösségekben egyúttal munkahelyeket is teremthetnek.

A projektben részt vevő partnereknek – így a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft-nek is-  már van tapasztalata a vízhez kötődő turizmusban, a fő cél egy közös nemzetközi termék, a L’AQUA alatt összefogni a meglévő tapasztalatokat és tudást.

L’AQUA projekt elérhető a következő linkek alatt:

Honlap

Facebook

Twitter

Akcióterv készül

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Rural SMEs projekt keretében regionális akciótervet készít, melynek célja, hogy konkrét cél- és eszközrendszert adjon a régióban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára.

Az akcióterv előkészítése keretében szakmai beszélgetésekre is sor került, melyek Fejér megye eltérő fejlettségű térségei, a sárbogárdi és a martonvásári kistérség adottságait és fejlesztési lehetőségeit tárták fel, így szóba kerültek a vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó kérdések, a foglalkoztatás témaköre, a vidékfejlesztés főbb szektorainak jellegzetességei, továbbá a szereplők közötti együttműködések problémái.

Az Ügynökség munkatársai további szakmai találkozókat is terveznek, melyekre várják az érdeklődő vidéki vállalkozások képviselőit. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen Bennünket!

www.kdriu.hu; https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/; https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

The project is co-funded by the European Union.

A társadalmi innovációról beszélgettek

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. június 4-én Sümegen helyi szervezeteket hívott össze abból a célból, hogy jó gyakorlatokat ismerjen meg a társadalmi innováció témájában. A beszélgetésre az Interreg Europe Program, RuralSMEs elnevezésű projektje keretében került sor.

A Rural SMEs projekt hozzájárul a vidéki térségekben működő vállalkozások és innovatív KKV-k előre mozdítását célzó regionális fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerének alakításához. A partnerországok közötti tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok, továbbá a helyi tapasztalatok feltérképezése alapján a következő időszakban regionális akcióterv készül, amely konkrét cél- és eszközrendszert ad a régiónkban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen Bennünket!

www.kdriu.hu; https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/; https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

The project is co-funded by the European Union.

CULTURECOVERY – Protection and RECOVERY of immaterial CULTUural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth

A nemzeti és UNESCO örökségekhez tartozó közép-európai kulturális attrakciók legtöbbje nem veszi figyelembe a fenntarthatóság szemléletmódját, amely azok megóvásához és kezeléséhez szükséges.  A szellemi kulturális örökségek, mint a hagyományok, még jobban kivannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért jelen projekt olyan ecomúzeumokra összpontosít, amelyek rendelkeznek annak lehetőségével, hogy megóvják az emberek és a földrajzi helyek identitását.

A projekt célja az ecomúzeumok vezetőinek és működtetőinek kapacitás- és tudásfejlesztés, úgy, hogy a szellemi kulturális örökség megőrzésével és értékesítésével kapcsolatos stratégiákat és cselekvési terveket dolgoz ki. Továbbá a projekt innovatív megoldásokat alakít ki a szellemi kulturális örökségek széles közönség számára történő bemutatására.  A projekt továbbá ösztönz az állami és a magánszektor közötti szoros együttműködést.

A partnerség egyrészt az alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazza és egyben teszteli, másrészt, integrált és interdiszciplináris módon foglalkozik a kérdésekkel. Ezeken túl az együttműködés és a helyi közösségek bevonására is nagy figyelmet fordít.

A projekt futamideje: 2017. július – 2020. június

Partnerség:

A projekt tíz szervezet együttműködésével valósul meg

LP –  Municipality of Cervia (Olaszország)

PP2 – DELTA 2000 Consortium Company with limited liability (Olaszország)

PP3 – Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (Magyarország)

PP4 – Lake Balaton Development Coordination Agency (Magyarország)

PP5 – Foundation of Active People and Places (Lengyelország)

PP6 – Municipality of Pivka (Szlovénia)

PP7 – Association-Ecomuseum House of batana (Horvátország)

PP8 – Municipality of Moscenicka Draga (Horvátország)

PP9 – Rural Development Styria (Ausztria)

PP10 – Lake Velencei Development Nonprofit Ltd. (Hungary)

Stratégiai támogató partnerek:

ASP1 – ICOM Italy – Italian national Committee of ICOM – International Council of Museums (Olaszország)

ASP2 – Austrian Open-Air Museum Stübing (Ausztria)

ASP3 – Municipality of Kirchberg an der Raab (Auzstria)

ASP4 – Association of Civil Organizations of Lake Balaton (Magyarország)

ASP5 – Croatian National Committee of ICOM (Horvátország)

A projekt honlapja: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.