NEMZETKÖZI PROJEKTJEINK

STORIE projekt

STORIE – a vidéki vállalkozások ismereteinek a fejlesztése

Az Erasmus+ programból támogatott STORIE projekt célja 2018-2020 között a turizmusban és kapcsolódó szektorokban működő vidéki vállalkozások versenyképességének javítása. A STORIE online képzési felületet hoz létre és irányelveket határoz meg a vidéki vállalkozások képességeinek és tudásának fejlesztésére, célja a kulturális és szellemi örökségre alapozott fenntartható turisztikai termékek fejlesztésének a támogatása.

A projekt partnerségében 5 EU tagországból – Horvátországból, Ciprusról, Magyarországról, Litvániából és Spanyolországból – összesen 7, a vidéki turizmusban, képzési területen, tanácsadásban és kutatásban működő szervezet vesz részt. A project koordinátora a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Miért fontos?

A vidéki turizmus mintegy 1 millió embert foglalkoztat közvetlenül és közvetetten az Európai Unióban. A vidéki turizmus fejlesztése megállíthatja az elvándorlást a vidéki térségekből, segíti a környezetvédelmet, támogatja a tradicionális szakértelem megőrzését: fontos eszköz a kulturális és szellemi örökség megőrzésében és népszerűsítésében és jelentős számú helyi lakos és odalátogató életét teheti gazdagabbá. 

Ugyanakkor a kis vidéki vállalkozások számára szükséges a fejlődés a hatékonyabb marketing, az erősebb helyi együttműködés és a termékfejlesztés területén annak érdekében, hogy képesek legyenek az adott térség értékes egyedi adottságaira építve életre szóló élményt adni a turistáknak.

 

Csatlakozzon a kutatásunkhoz!

A projekt első lépése a vidéki vállalkozások képzési igényeinek a felmérése. A felmérés során a vidéki turisztikai szolgáltatók képzési szükségleteit mérjük fel, a minél eredményesebb STORIE képzési program fejlesztése érdekében.

Kérjük, hogy vegyen részt a kutatásunkban. Minél több véleményt kapunk vissza, annál hatékonyabban tudjuk a képzési programunkat kialakítani.

Kérjük kattintson IDE az online kérdőív kitöltéséhez.

 

Tudjon meg többet a STORIE projektről!

Kérjük, lépjünk velünk kapcsolatba és kövessen minket a Facebook-on!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

HÍRLEVELÜNKET ITT OLVASHATJA.

EFF TOURISM projekt

L'AQUA projekt

A „L’AQUA” projekt a vízhez (folyókhoz, tavakhoz, mocsarakhoz stb.) kötődő kulturális örökségre, ezen belül is a helyi legendákra és történetekre alapozva fejleszt nemzetközi turisztikai szolgáltatást, 11 partnert bevonva 8 európai országból (Ciprus, Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Magyarország, Észtország, Németország). A célja 8 országot lefedő olyan transznacionális, minőségi termék és útvonal fejlesztése, ahol a víz és a vízhez kapcsolódó tevékenységek földrajzi és/vagy történelmi okokból jelentős szerepet játszanak. A projekt központjában a vízhez kapcsolódó mesék, mítoszok, legendák, szokások állnak, ezekre építve a turisztikai vállalkozások bevonásával a környezet védelme és fenntartható fejlesztése a cél.

A L’AQUA projekt tagjai hisznek abban, hogy a kulturális örökség ugyanarra a figyelemre érdemes, mint az épített örökség, ugyanúgy segít a helyi közösségek megőrzésében. A hasonló kulturális örökségek hasznosítása kevéssé megoldott, szemben az épített örökséggel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezen a területen a turisztikai szolgáltatás- és termékfejlesztésnek még jelentős lehetőségei vannak, amelyeket ha sikerül jól kihasználni, akkor a helyi közösségekben egyúttal munkahelyeket is teremthetnek.

A projektben részt vevő partnereknek – így a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft-nek is-  már van tapasztalata a vízhez kötődő turizmusban, a fő cél egy közös nemzetközi termék, a L’AQUA alatt összefogni a meglévő tapasztalatokat és tudást.

L’AQUA projekt elérhető a következő linkek alatt:

Honlap

Facebook

Twitter

RURAL SMEs projekt - akcióterv készül

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Rural SMEs projekt keretében regionális akciótervet készít, melynek célja, hogy konkrét cél- és eszközrendszert adjon a régióban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára.

Az akcióterv előkészítése keretében szakmai beszélgetésekre is sor került, melyek Fejér megye eltérő fejlettségű térségei, a sárbogárdi és a martonvásári kistérség adottságait és fejlesztési lehetőségeit tárták fel, így szóba kerültek a vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó kérdések, a foglalkoztatás témaköre, a vidékfejlesztés főbb szektorainak jellegzetességei, továbbá a szereplők közötti együttműködések problémái.

Az Ügynökség munkatársai további szakmai találkozókat is terveznek, melyekre várják az érdeklődő vidéki vállalkozások képviselőit. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen Bennünket!

www.kdriu.huhttps://www.interregeurope.eu/ruralsmes/https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

The project is co-funded by the European Union.

A társadalmi innovációról beszélgettek

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. június 4-én Sümegen helyi szervezeteket hívott össze abból a célból, hogy jó gyakorlatokat ismerjen meg a társadalmi innováció témájában. A beszélgetésre az Interreg Europe Program, RuralSMEs elnevezésű projektje keretében került sor.

A Rural SMEs projekt hozzájárul a vidéki térségekben működő vállalkozások és innovatív KKV-k előre mozdítását célzó regionális fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerének alakításához. A partnerországok közötti tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok, továbbá a helyi tapasztalatok feltérképezése alapján a következő időszakban regionális akcióterv készül, amely konkrét cél- és eszközrendszert ad a régiónkban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató fejlesztéspolitika számára. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen Bennünket!

www.kdriu.huhttps://www.interregeurope.eu/ruralsmes/https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

The project is co-funded by the European Union.